Pracovníci

Odborní pracovníci CPPPaP na úseku výchovného a vzdlávacieho vývinu, kariérneho poradenstva a prevenice socíálno-patologických javov - poskytujú psychologickú a špeciálno-pedagogickú starostlivosť, poradenské, metodické a informačné služby v oblasti výchovy, vzdelávania a osobnostného vývinu detí a mládeže.

Mgr. Klbíková Jana
sociálny pedagóg, riaditeľka - riaditelka.cpppapnmnv@gmail.com

Mgr. Moravčíková Andrea
špeciálny pedagóg

Mgr. Vaňová Jana
psychológ

Mgr. Lesajová Jana
psychológ

Mgr. Hochel Zuzana
psychológ

Mgr. Borotová Gabriela
psychológ

Mgr. Ďurdíková Lucia - toho času MD
psychológ

Úsek sociálno-administratívny - poskytuje administratívne služvy pri príjme klienta do zariadenia, korešpodenčné a ekonomické služby

Kvetanová Mária
sociálno-ekonomický pracovník

Bc.Kováčová Dana
ekonóm

Copyright © 2011-2019 CPPPaP NMnV. Všetky práva vyhradené. Ochrana osobných údajov Tvorba web stránok - Ján Ďuriga