Pracovníci

Odborní pracovníci CPPPaP na úseku výchovného a vzdlávacieho vývinu, kariérneho poradenstva a prevenice socíálno-patologických javov - poskytujú psychologickú a špeciálno-pedagogickú starostlivosť, poradenské, metodické a informačné služby v oblasti výchovy, vzdelávania a osobnostného vývinu detí a mládeže.

Mgr. Klbíková Jana 
sociálny pedagóg - riaditeľka 

Mgr. Moravčíková Andrea
špeciálny pedagóg

Mgr. Vaňová Jana
psychológ

Mgr. Lesajová Jana
psychológ

Mgr. Hochel Zuzana
psychológ

Mgr. Zelei Lucia
psychológ

Úsek sociálno-administratívny - poskytuje administratívne služvy pri príjme klienta do zariadenia, korešpodenčné a ekonomické služby

Mgr.Barbara Kiác Hendrichová - na čiastočný úväzok psychológ a na čiastočný úväzok zastupujúca p.Kvetanovú Máriu
sociálno-administratívneho pracovníka

Ing.Kováčová Dana
ekonóm

Copyright © 2011-2022 CPPPaP NMnV. Všetky práva vyhradené. Ochrana osobných údajov Tvorba web stránok - Ján Ďuriga